Ieder jaar wordt er een boekje voor de kunstroute gemaakt.  In dit boekje staat van alle kunstenaars en galeries die hebben meegedaan met de route van 2014 een kunstwerk afgebeeld, zodat u de mogelijkheid hebt de kunstenaars of de galeries beter te leren kennen.

Adressen:
Het boekje voor 2015 is vanaf 1 juli vrij verkrijgbaar bij de VVV´s op de Noordwest-Veluwe en bij de deelnemende kunstenaars en galeries. Ook zijn de boekjes te vinden in verschillende winkels en openbare gelegenheden op de Noordwest-Veluwe.

Bestellen:

U kunt het boekje vanaf half juni 2015 ook bestellen door € 2,50 over te maken over te maken op bankrekeningnummer: NL75ABNA0505364166 
ten name van: Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe te Elburg.
Onder vermelding van "boekje" en uw adres.

Na ontvangst van het bedrag op onze bankrekening wordt het boekje u na 1 juli z.s.m. toegestuurd.