Dank voor je aanmelding voor de Kunstroute Noordwest-Veluwe 

Wil je vóór 15 maart aanstaande de foto voor het boekje en de website mailen naar info@kunstroute.nu?
De galeriebijdrage van € 150,-- , kun je, met vermelding van je galerienaam, overmaken op rekeningnummer: NL75ABNA0505364166
t.n.v. Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe te Elburg. Zodra de betaling is ontvangen is je deelname definitief.

met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de St. KunstKring Noordwest-Veluwe
Trudy Schalkwijk
Secretaris KunstKring Noordwest-Veluwe