Ieder jaar wordt er een boekje voor de Kunstroute gemaakt. In dit boekje staan de deelnemende kunstenaars en galeries vermeld met een van hun kunstwerken en contact informatie

Adressen:

Het boekje voor 2018 is gratis en medio juli verkrijgbaar bij de VVV´s op de Noordwest-Veluwe en bij de deelnemende kunstenaars en galeries. Ook zijn de boekjes te vinden in verschillende winkels en openbare gelegenheden op de Noordwest-Veluwe.

Bestellen:

U kunt het boekje vanaf half juni 2018 ook bestellen door € 3,-- over te maken over te maken op bankrekeningnummer: NL75ABNA0505364166

ten name van: Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe te Elburg onder vermelding van "boekje" en uw adres.

Na ontvangst van het bedrag op onze bankrekening wordt het boekje u na 1 juli z.s.m. toegestuurd.