Ali van Elst


Opleiding:                      

Schilderen en tekenen aan de Vrije Academie Nunspeet v.h. Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet. Na het behalen van het Certificaat in 2013 sinds 3 jaar deelname aan de Masterclass van genoemde Academie.
                                                    
 
Mijn hele leven ben ik gefascineerd door de schoonheid en vergankelijkheid in de natuur. De wisselingen van de jaargetijden zetten mijn zintuigen op scherp. Het ontluiken van de natuur na een lange winter, het tot leven komen. De sfeer en de ervaring ondergaan. Tijd nemen om te zien en te beleven, te voelen en te ruiken.
Zo komen ook mijn schilderijen tot stand. De sfeer en de ervaring is belangrijker dan het object op zich. Rust en concentratie zijn nodig om te begrijpen wat ik bedoel. Hiertoe hebben mijn werken vaak een diepe gelaagdheid van veelal transparante lagen verf. Deze manier van schilderen geeft mij rust en is een reactie op de enorm complexe en gehaaste tijd  waarin wij leven en er soms weinig aandacht en tijd voor elkaar en het leven is. Laten we daarom niet voorbij gaan aan de kracht van hetgeen de natuur ons schenkt. Leven, verwondering, hoop, troost en verlangen. De mystiek van ons persoonlijke leven.